Műszakifórum

Műszakifórum logo
Verlag Dashöfer logo

Jognyilatkozat

Azzal, hogy belép a Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. bármely portáljára (dashofer.hu, kalkulator.huepitinfo.hu, muszakiforum.hu, adoforum.hu, ugyvezeto.hu, nokvagyunk.hu), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

Regisztrált felhasználóink az alábbi jognyilatkozatot fogadják el regisztrációjukkal: http://www.dashofer.hu/jognyilatkozat

A portálrendszerben (továbbiakban:"oldalak") található tartalom az Verlag Dashöfer Szakkiadó (továbbiakban:"kiadó") szellemi tulajdona.

A kiadó fenntart minden, az oldalak bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldalak tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A kiadó oldalai teljes egészében - a reklámokkal, hirdetésekkel együtt - szerzői jogvédelem alatt állnak.

Az MTI honlapon felhasznált hírei szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldalról és lapokról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

    a) nem módosítja az eredeti információt,
    b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A www.dashofer.hu domainnév, valamint a "dashofer.hu" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az 1992. évi LXIII. Tv. (A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. Tv. (A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről) valamint a 2001. évi CVIII. Tv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) továbbá a 2008. évi XLVIII. Tv. (A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól) vonatkozó rendelkezései alapján Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatainak megküldésével ill. azok átvételével a Verlag Dashöfer Kft. jelenlegi és jövőbeni telekommunikációs szolgáltatásai vagy más médiumai az Ön adatait a szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Verlag Dashöfer Kft. 1376 Budapest, Pf.: 1306.” címre küldött levélben vagy elektronikusan a hozzajarulas@dashofer.hu címen. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 1347-0001-6

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A kiadó nem vállal felelősséget az oldalain működő fórumokban található hozzászólásokért, válaszokért.

Copyright 1996-2013 Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva

Belépés, regisztráció

Felhasználói név:
Jelszó: